Cerca avançada
we found 0 results
Your search results

DESISTIMENT DEL CONTRACTE PER PART DE L’ARRENDATARI

Posted by zhana liparteliani on 30 juliol, 2019
| 0

El desistiment del contracte per l’arrendatari transcorreguts sis mesos de durada podrà portar aparellat el pagament d’una indemnització a l’arrendador.

El desistiment del contracte per l’arrendatari d’un habitatge ve recollit en el article 11 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), que com sabem va sofrir importants modificacions amb la Llei 4/2013 de 4 de juny (en vigor des del 6 juny de 2013).

Aquest article no ha estat modificat per l’última la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans (Reial decret llei 7/2019) per als contractes celebrats a partir del 6.06.2019.

Per tant, a tots els contractes d’arrendament d’habitatges que s’hagin celebrat a partir del 6 de juny de 2013 fins a l’actualitat, se’ls aplica l’article 11 amb el text que es va reformar amb la Llei 4/2013 de 4 de juny.

Abans de res, aclarir per a aquells que no estan familiaritzats amb els termes jurídics, que el desistiment del contracte per l’arrendatari d’un habitatge ve a ser el mateix que el abandó de l’habitatge per l’inquilí sense complir amb la durada pactada.

La redacció de el article 11 de la LAU després de la reforma de l’any 2013 ha suposat una millora en favor dels drets de l’arrendatari, ja que actualment es permet el desistiment del contracte per l’arrendatari si haguessin transcorregut SIS MESOS DEL CONTRACTE, a diferència del que ocorria abans (contractes celebrats abans del 6.06.2013), que només es permetia la renúncia en els arrendaments d’habitatge sempre que la durada pactada fos superior a cinc anys.