Cerca avançada
we found 0 results
Your search results

CONVALIDADA LA REFORMA DE LA LAU

Posted by zhana liparteliani on 30 juliol, 2019
| 0

Una notícia important per als propietaris i arrendataris, és que s’ha aprovat el 4 d’abril de 2019 una reforma substancial de la LAU. Així, els contractes que se signin a partir del dia 06/03/2019 serà aplicable la nova normativa, ja que el BOE on s’ha publicat és el de 03/05/2019.

Com a trets principals, la durada mínima del contracte es fixa en 5 anys, tret que si es tracta de persones jurídiques arrendadores el termini és de 7 anys.

L’arrendador no pot sol·licitar els avals addicionals al mes de fiança que estimi oportuns més enllà de dues mensualitats de renda i, si l’arrendador és persona jurídica, no pot exigir que l’inquilí pagui les despeses corresponents per a la contractació del lloguer de l’habitatge.

També serà aplicable la modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil relativa als desnonaments (que permetrà que l’inquilí al·legui vulnerabilitat social, la qual cosa obliga el jutge a demanar un informe als serveis socials. En cas que l’informe ratifiqui aquesta situació, el desnonament es paralitzarà un mes (dos si el propietari era una persona jurídica).

I haurà de continuar declarant l’Impost de Transmissions Patrimonials, però seran exempts de pagament (ja que l’exempció ha quedat sense efecte).

Per la seva tranquil·litat, contacti amb Rentmar Finques i l’assessorarem de la millor manera.